[dhvc_form id="156"]

FamiljePT

Tjänsten FamiljePT riktar sig till myndigheter, offentliga och privata verksamheter men också direkt till familjer som önskar jobba med en förändring eller förebyggande. FamiljePT handlar framförallt om det jämställdhetspolitiska målet – Det obetalda hem- och omsorgsarbetet och vilket inbegriper föräldraledighet, vab och omsorgen om barnen. Genom metodmaterial, webbinarier, workshops, föreläsningar och coachning kan ni anlita Jämställdhetsbutiken för att;
  • Jobba för en mer jämställd familjekonstellation
  • Kompetensutveckla personal, medborgare, kunder osv. inom offentlig verksamhet och företag
  • Få råd och stöttning som chef och ledare
Ofta så är moderna parförhållanden jämställda men när barnen kommer händer det något. Helt plötsligt är kvinnan den som är huvudansvarig för barnen och hemmet och vilket sen även fortgår. Enligt Försäkringskassans statistik tar män endast ut 30 procent av föräldraledigheten och kvinnor alltså 70 procent. Det är inte hållbart. Varken för männen, kvinnorna, barnen eller samhället i stort.
Att jobba för en mer jämställd familjekonstellation kan skapa bättre förutsättningar för att både kvinnor och män ska ha en nära relation till sina barn, möjlighet till karriär och egenförsörjning med en långsiktigt stabil ekonomi. 

Så genom Jämställdhetsbutikens tjänster kan ni; 

Jobba för en mer jämställd familjekonstellation;

Om ditt/era mål är att få en bättre balans i relationen, familjeliv med barn, arbete och fritid har du kommit rätt. Jämställdhetsbutiken har metoderna och verktygen för att hjälpa dig/er nå era mål.
Vill du/ni jobba med er relation och/eller förebygga så är metodboken Määh…jag vill också vara med! ett mycket bra underlag. Vill ni ha mer stöttning så får ni genom FamiljePT, webbinarier och coachning under ett helt år i ert arbete mot en mer jämställd familjekonstellation.

Kompetensutveckla personal, medborgare, kunder osv. inom offentlig verksamhet och företag;

Till offentliga verksamheter och företag erbjuder Jämställdhetsbutiken webbinarier, workshops, seminarier, föreläsningar för verktyg och metoder för att jobba med det jämställdhetspolitiska målet – En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. FamiljePT och metodboken Määh… jag vill också vara med!  är bra verktyg och metoder även för offentlig verksamhet och företag. 

Råd och stöttning för chefer och ledare;

Vad och hur ska ni som chefer och ledare förhålla er till jämställdhetsutvecklingen av verksamheten. Vad bör ni göra, kunna och veta för att kunna skapa och leda en jämställd verksamhet. Ni får genom Jämställdhetsbutiken kompetensutveckling, stöttning, coachning, metoder och verktyg för att känna er trygga med arbetet och att lyckas.
Familj

FamiljePT till familjer!

Genom tjänsten FamiljePT och metodboken Määh... jag vill också vara med! samt rådgivningar via nätet och inspelade webbinarier under ett helt år jobbar ni för en jämställd familjekonstellation. Vill ni involvera barnen kan metodboken Oliver & Olivia vara ett bra underlag. Hör av er!