[dhvc_form id="156"]

Om CaroKomp AB och Jämställdhetsbutiken

I CaroKomp AB har jag sedan start 2008 haft en bred kundgrupp över stora delar av Sverige. Jag har haft uppdrag inom både privat och offentlig sektor med organisationsutveckling, förändringsprocesser och psykosocial arbetsmiljö genom kompetensanalyser och kompetensutveckling, jämställdhetsintegrering, balans i livet, mångfald, tillgänglighet samt uppföljning och utvärdering.
Sedan 2018 driver jag även Jämställdhetsbutiken där jag erbjuder tjänster och produkter inom området Jämställdhet.
Oavsett tjänst eller produkt så strävar jag efter att bidra till ett demokratiskt och hållbart samhälle. Mina arbetsmetoder präglas av att aktivt skapa delaktighet i processerna genom god kommunikation, lyssna och samtala, skapa delaktighet i information och att bra rutiner och strukturer upprättas för att kunna upprätthålla en hållbar utveckling av organisation, personal och verksamhet.
Jag har arbetet i och för myndigheter, kommuner, politiskt styrda organisationer och privata verksamheter som anställd, företagare och arbetsgivare. Jag är utbildad civilekonom och har läst genusvetenskap och hållbar utveckling på universitetet.
Hoppas ni bedömer att mina erfarenheter och kvalifikationer är relevanta och intressanta. Hör av er så kommer vi fram till ett bra upplägg tillsammans.
Med vänliga hälsningar
Carola Ågren
Carola till Hemsidan