[dhvc_form id="156"]

EU-finansierade och regionala utvecklingsprojekt:

Ska ni eller har ni sökt projektfinansiering och behöver stöd och hjälp i förfarandet. I CaroKomp AB erbjuder jag mina tjänster hela vägen eller i delar där ni har behov av stöd. Det kan till exempel vara i ansökningsförfarandet, att skriva ansökan, budgetupplägg, uppföljning, utvärdering och annat som hör till. Beroende på vilken verksamhet ni driver, vilken projektidé ni har och vad ni vill åstadkomma så kan jag hjälpa er med att anpassa hur och vad ni ska jobba med.
Att aktivt och systematiskt arbeta för att främja social hållbarhet i verksamheter är oftast en viktig del i projekt. Så kallade horisontella principer eller hållbarhetsaspekter såsom jämställdhet, tillgänglighet, icke-diskriminering och mångfald. Genom social hållbarhet skapas ökad delaktighet och motivationen hos anställda vilket i sin tur skapar mer attraktiva och lönsamma verksamheter.
Social hållbar utveckling helt enkelt.

 

 

EU-projekt och regionala utvecklingsprojekt