Välkommen till CaroKomp AB och Jämställdhetsbutiken

CaroKomp AB

CaroKomp AB och Jämställdhetsbutiken drivs av mig Carola Ågren och jag har sedan år 2000 jobbat med EU-projekt såsom  Socialfondsprojekt – ESF-rådet, ERUF-projekt – Tillväxtverket samt Regionala utvecklingsprojekt på olika sätt. Så jag har lång erfarenhet av hur man utvecklar projekt från idé till projektbeslut samt driva projekt med analysfas, genomförande och avslutsfas.
I CaroKomp AB erbjuder jag mina tjänster hela vägen eller i delar där ni har behov av stöd. Det kan till exempel vara i ansökningsförfarandet, att skriva ansökan, budgetupplägg, uppföljning, utvärdering och annat som hör till. Det jag främst jobbar med nu för tiden är att stötta verksamheter med de så kallade horisontella principerna eller hållbarhetsaspekter som det också kallas. Det vill säga, jämställdhet, tillgänglighet, icke-diskriminering, mångfald eller annat. De benämns ofta som mjuka värden men är hårdvara för att kunna hänga med i samhällsutvecklingen och vara en attraktiv och modern verksamhet. Beroende på vilken verksamhet ni driver, vilken projektidé ni har och vad ni vill åstadkomma så kan jag hjälpa er med att anpassa hur och vad ni ska jobba med gällande horisontella principer/hållbarhetsaspekter.
Kontakta mig på;
Mail: carola.agren@carokomp.com
eller
Telefon: 070-27 62 416
För ett förutsättningslöst samtal och som eventuellt kan leda till en samarbetsplan framöver.

Övrigt;

Under fliken Poddavsnitt finner ni länk till Jämställdhetsbutikens podd https://anchor.fm/carola-gren där jag, Carola Ågren, samtalar med personer gällande olika jämställdhetsperspektiv.
Följ även Jämställdhetsbutiken på FB, och Instagram .
Vi hörs!
Carola Ågren, VD och ägare till CaroKomp AB och Jämställdhetsbutiken

Jämställdhetsbutiken

I Jämställdhetsbutiken erbjuder jag jämställdhetsutveckling till verksamheter (offentliga, privata) samt privatpersoner på många olika sätt.
Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter i samhället. Vi måste alla förhålla oss till jämställdhet då könsnormer är så starka och genomgående i alla samhällsstrukturer så därför vill jag hävda att genom att jobba med jämställdhet jobbar man för alla i vårt samhälle.
Just könsnormer, dvs olika förväntningar på kvinnor och män och vidmakthållandet av dessa är en stor faktor till att samhället, oavsett åtgärder, fortsätter att vara ojämställt. Vi måste jobba med normer i samhället för att komma åt de ojämställda strukturerna;
Makt – vilka är ledare och chefer.
Inflytande – vilkas röster hörs och bestämmer.
Ekonomi – vem och vilka har flest resurser.
Föräldraledighet/vård av barn/det obetalda hem- och omsorgsarbetet – vad är mest viktigt i vårt samhälle, vad är mest lönande, hur ska vi vara som kvinnor och män? Vad premieras och inte?
Machonormer – en av de värsta delarna som könsroller skapar och som är extra förödande för hela vår värld är mäns våld mot kvinnor, mäns våld mot varandra, gängkriminalitet, krig och annat elände som kommer med den destruktiva mansnormen att vara en ”riktig karl”. 
Ja, det är några av de saker där könsnormer och ojämställdhet påverkar och ställer till det i vårt samhälle, för kvinnor och män och icke-binära i alla åldrar, etnicitet, funktionsvariationer, sexuell läggning, religion och könsöverskridande identitet. Det vill säga, för alla människor.
Genom Jämställdhetsbutiken erbjuder jag tjänster så som kartläggning av verksamheter gällande jämställdhet och aktiviteter och åtgärder för att skapa mer jämställdhet, rådgivning och stöd, coaching, workshop/webbinar, seminarier/föreläsning Presentation föreläsning delad föräldraledighet till företagsledning, föreställning/underhållning samt produkter som böcker, almanacka, kalender som exempel på verktyg och metoder för att jämställdhetsutveckla.
Ni hittar mer information om tjänsterna under flikarna samt webbshopen med produkter.
Kontakta mig på;
Mail: info@jamstalldhetsbutiken.com
eller
Telefon: 070-27 62 416
För ett förutsättningslöst samtal om vad just ni vill ha eller behöver och som eventuellt kan leda till en samarbetsplan framöver.

FamiljePT!

Genom tjänsten FamiljePT och metodboken Määh... jag vill också vara med! samt rådgivningar via nätet och inspelade webbinarier under ett helt år jobbar ni för en jämställd familjekonstellation. Vill ni involvera barnen kan metodboken Oliver & Olivia vara ett bra underlag. Hör av er!