[dhvc_form id="156"]

Råd och stöttning för chefer och ledare;

Att jobba aktivt med att stötta föräldraledighet för era anställda lönar sig. VARFÖR? Jo, därför att;
  • Ni kommer ha lättare att få tag på arbetskraft och öka lönsamheten genom att bli en mer modern och attraktiv arbetsgivare som lockar både kvinnor/män, tjejer/killar.
  • Vara en attraktiv arbetsplats för den yngre och kommande generationer då de oftast förutsätter att verksamheten ska tillgodose en miljö som är inkluderande och jämställd.
  • Arbetsplatser som har en mångfald vad gäller kön, åldrar, etnicitet osv. blir ofta mer dynamiska och kreativa verksamheter och där atmosfären och tonen också blir mer inkluderande och jämställd.  
Hur kan ni stötta er själva och era medarbetare att ta ut föräldraledighet och vab? Vad bör ni göra, jobba med för att skapa bra förutsättningar för er själva och era medarbetare. Ni får genom Jämställdhetsbutiken stöttning, coachning, metoder och verktyg för att känna er trygga med arbetet och att lyckas. Här är ett förslag på föreläsning att starta med Föreläsning föräldraledighet
Familj