[dhvc_form id="156"]

Råd och stöttning för chefer och ledare;

Hur kan ni som chefer och ledare förhålla er och stötta delad föräldraledighet i verksamheten. Vad bör ni göra, kunna och veta för att kunna skapa och stötta medarbetare. Ni får genom Jämställdhetsbutiken kompetensutveckling, stöttning, coachning, metoder och verktyg för att känna er trygga med arbetet och att lyckas. Här kommer ett förslag på föreläsning att starta med Presentation föreläsning delad föräldraledighet till företagsledning

Kompetensutveckla personal, medborgare, kunder osv. inom offentlig verksamhet och företag;

Till offentliga verksamheter och företag erbjuder Jämställdhetsbutiken webbinarier, workshops, seminarier, föreläsningar för verktyg och metoder för att jobba med det jämställdhetspolitiska målet – En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. FamiljePT och metodboken Määh… jag vill också vara med!  är bra verktyg och metoder även för offentlig verksamhet och företag.
Julkalendern kan vara ett bra stöd för medarbetare i barnfamiljer att skapa en jämställd jul på ett lättsamt och roligt sätt. Ni hittar julkalendern i webbshoppen och är en beställningsvara.